Krzysztof Miazek wzmacnia dział stategii Scholz & Friends Warszawa (Grupa S/F)